رویه ارسال سفارشات

 

روش های تحویل: پیک/پست:
مکان تحویل

محصولات در ایران و آدرسی که در سفارش خود درج می نمایید، تحویل خواهند شد.

 

چنانچه محصولات بایستی در آدرسی که در آن بیش از یک نفر ساکن هستند تحویل شوند، کاربر اذعان داشته و می پذیرد که امکان دارد محصولات مزبور توسط شخص ثالثی که در آن جا ساکن است یا حضور دارد دریافت شوند.

 

زمان تحویل

مهلت تحویل مندرج بر روی وب سایت از زمانی که محصولات سفارشی شما از انبارهای فروشگاه اینترنتی گاتا کمپ پردازش شوند، آغاز می گردد. مهلت پردازش مذکور در هر حال بیش از 30 روز پس از تایید سفارش توسط وب سایت نخواهد بود. بدین منظور، ایمیلی دریافت خواهید نمود که پردازش سفارش‌تان را تایید می کند.

 

 اگر در خانه نباشم و سفارشم از راه رسیده باشد چه اتفاقی می افتد؟

چنانچه نتوانید محصولات ارسال شده توسط پست را تحویل بگیرید، می توانید در مهلت مشخص شده توسط پست برای دریافت محصولات خود به اداره مربوطه مراجعه نمایید. با انقضای این مهلت، محصولات به فروشگاه اینترنتی گاتا کمپ مرجوع خواهند شد. فروشگاه اینترنتی گاتا کمپ متعاقباً مراتب امر را به شما یادآوری خواهد نمود. چنانچه ظرف 7 روز به یادآوری مذکور پاسخ ندهید، فروشگاه اینترنتی گاتا کمپ این امر را به منزله اعمال حق لغو سفارش در نظر خواهد گرفت.

به منظور تحویل محصولات حجیم یا سنگین، متصدی حمل مستقیماً و با هماهنگی قبلی، با شما برای هماهنگی در خصوص زمان تحویل، تماس خواهد گرفت. چنانچه نمی توانید در زمان مورد توافق برای تحویل حاضر باشید، بایستی مراتب را ظرف حداقل 5 روز کاری به اطلاع فروشگاه اینترنتی گاتا کمپ برسانید. در صورت عدم اطلاع، ملزم به پرداخت هزینه های اضافی به متصدی حمل خواهید بود.

 

محصولات خود را به هنگام دریافت بررسی کنید

به محض تحویل و دریافت محصولات، فروشگاه اینترنتی گاتا کمپ قویاً توصیه می کند که شرایط محصولات تحویلی را بررسی نمایید. در صورت بروز هرگونه مشکل (مانند فقدان، نقص یا شکستگی بسته بندی) می توانید از تحویل محصولات و پذیرفتن آن ها خودداری نمایید. در این صورت بایستی شرایط محصولات و/یا بسته بندی که از پذیرفتن آن ها خودداری نموده اید را با جزئیات شرح داده و بر روی رسید تحویل بنویسید و رسید را به امضای متصدی حمل برسانید.

به همین ترتیب، قویاً به شما توصیه می شود که بسته بندی محصول خود را در حضور متصدی حمل باز کرده و از عدم آسیب دیدگی محصولات اطمینان حاصل نمایید.

در صورتی که محصول طی حمل و نقل توسط مشتری آسیب بیند، مسئولیت فروشگاه اینترنتی گاتا کمپ مطابق قوانین تعریف شده، قابل اعمال است و در این صورت سفارش به مشتری بدون هیچ گونه هزینه ای فرستاده می شود. در صورتی که مشتری مایل به درخواست آن کالا مطابق زمان بندی ماده 4-3 نباشد، سفارشی مبنی بر کالای مشابه بدون هیچ گونه هزینه اضافی توسط فروشگاه اینترنتی گاتا کمپ به مشتری ارسال می شود.