بند عینکی سیلیکونی کچوا مدل ACC110
چادر کچوآ مدل MH100 – دو نفره
واکی تاکی برد بالا فورکلاز مدل WT TREK 500
چادر 2نفره کچوآ مدل FRESH & BLACK MH100
کیسه خواب کچوا مدل ARPENAZ 20